Navigácia

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Navigácia

Projekty

Chain reaction

Chain Reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu.

Jeho cieľom je rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanástich partnerských krajín. Jadrom projektu je riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu.

Zapojení do projektu sú všetci študenti prvého a druhého ročníka, ktorý riešia štyri bádateľské úlohy:

 • Vesmírny web
 • Asteroidy útočia na Zem
 • Rastliny vo vesmíre
 • Ekologické svietenie

 

Úlohy riešia v skupinách, pričom témy sú volené tak, aby ich bolo možné využiť v rámci hodín informatiky, fyziky a biológie. Najlepší tím postupuje na národnú vedeckú konferenciu s názvom "Ukáž, čo vieš", kde bude prezentovať výsledky svojej práce. Odtiaľ má možnosť postúpiť na medzinárodnú konferenciu  Express yourself!  v Sheffielde (UK).

Pri riešení projektu priamo spolupracujeme s vedcami z praxe (konzultácie, prednášky) a s Prírodovedeckou fakultou UMB, ktorá celý projekt koordinuje.

Viac informáciínájdete na adrese http://www.chreact.umb.sk

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Detva
  ul. Štúrova 849,
  962 12 Detva
 • pevná linka:
  +421 45 54 57 619 fax
  +421 45 54 56 144 telefón

  mobil:
  +412 940 624 588
  +421 940 624 591

Fotogaléria