Navigácia

Fotogaléria

Navigácia

 • Video z DOD 2017

  Pozrite si video z dňa otvorených dverí na Gymnáziu v Detve 19. 12. 2017

 • Mikulášsky volejbalový turna 6. 12. 2017

  Stalo sa už tradíciou, že každý rok organizuje študentská školská rada Mikulášsky volejbalový turnaj. Aj tento rok sa 6. 12. 2017 svojej úlohy zhostila veľmi dobre. Kaźdý trieda postavila svoj tím. Odohralo sa celkovo šesť zápasov, pričom ten siedmy si zahrali víťazi turnaja s profesorským zborom. Na prvom mieste skončili študenti štvrtej A triedy, no zahanbiť sa nedali ani naši prváci, ktorí napriek tomu, že skončili na štvrtom mieste predviedli skvelú hru a boli vyrovnanými súpermi ostatným tímom. Na druhom mieste skončila trieda 3.A a bronzovú priečku obsadili študenti 2. A. Nakoniec si všetci vychutnali sladkú odmenu.

  Prváci v zápase proti tretiakom

  Víťazný tím 47. A triedy

 • Deň otvorených dverí 19. 12. 2017

  19. 12. 2017

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Gymnázia v Detve dňa 19. decembra 2017 o 8:00

 • Ďen vedy a poznania

  Študenti Gymnázia v Detve tradične okolo výročia 17. novembra organizujú podujatie s názvom "Deň vedy a poznania". Vždy si zavolajú zaujímavých hostí, konajú sa prednášky aj diskusie na rôzne témy. Tento rok sa ale rozhodli podujatie posunúť z pôdy gymnázia a 16. novembra 2017 navštívili akademickú pôdu Technickej Univerzity vo Zvolene. 

  Študenti prvého a druhého ročníka navštívili Fakultu ekológie a environmentalistiky. Tu sa rozdelení do skupín zúčastnili mnohých zaujímavých aktivít. Navštívili laboratóriá, v ktorých skúmali znečistenie vody. Zo svojich prinesených vzoriek určovali tvrdosť a obsah vápnika a horčíka. Zaujímavá bola aj aktivita venovaná odpadom a ich triedeniu v "obývačke" fakulty. Prednáška "Voda v meste" im priblížila problémy súčasnej urbanizácie. 

  Študenti tretieho a štvrtého ročníka navštívili Lesnícki fakultu. Dozvedeli sa tu o vysokoškolskom štúdiu a jeho možnostiach na tejto fakulte, navštívili laboratórium. Veľkým zážitkom bolo aj ponorenie sa do atmosféry lesa cez jeho virtuálnu vizualizáciu v automatickej virtuálnej jaskyni CAVE. Na záver sa mohli poprechádzať po zelenej streche autobusovej stanice.Dúfajme, že toto podujatie plné zaujímavého programu s množstvom aktivít sa podarí zorganizovať aj na budúci rok.

  Foto: Radovan Pondelík

 • Projekt EUROSCOLA 2018

  "Zdroj poznania a informácii pre gymnazistov v Detve"

  Študenti Gymnázia v Detve sa v tomto školskom roku 2017/2018 zapojili do projektu EUROSCOLA 2018. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16 – 18 rokov. V septembri sa odštartovala úvodná etapa projektu plánovania, organizovania a oslovovania zástupcov regionálnej samosprávy, poslancov NR SR a externých hostí. Okrem praktických komunikačných zručností využili organizátori svoju kreativitu a nápaditosť.

  Študenti mali možnosť v rámci projektu vybrať si oblasti a témy, ktorá sú predmetom rokovaní EP a v nemalej miere môžu ovplyvniť rozhodnutia EP. Na Gymnáziu v Detve sa takto postupne rozprúdila zaujímavá beseda, ktorej predmetom bola bohatá paleta informácií o dianí v európskej únii a naši študenti sa nevyhli ani takým vážnym témam ako je migrácia, energetika alebo nerovnaké potraviny. Študenti získavali zaujímavé informácia, argumentácie a vysvetlenia od pozvaných hostí – poslancov EP, napr. JUDr. E. Kukana, PhDr. M. Beňovej, eurokomisára JUDr. M. Šefčoviča, poslancov NR SR a mnohých ďalších hostí.


  V jednotlivých diskusných blokoch odzneli aj témy, ktoré sú pre študentov predmetom prioritného záujmu, ako napríklad program Erasmus plus – podpora štúdia v zahraničí, zamestnávanie mladých ľudí a potreba jazykovej gramotnosti pre uplatnenie sa na svetovom trhu práce, ako aj ďalšie smerovanie Európy. Študenti si touto formou obohatili svoj osobnostný rozhľad a dozvedeli sa, že práve gymnaziálna forma štúdia a náročnosť štúdia hlavne cudzích jazykov je tým najlepším odrazovým mostíkom pre uplatnenie sa na svetovom trhu práce.

   

  Študentom Gymnázia v Detve sa dostalo od poslancov EÚ a poslancov NRSR uznania za to, že dokázali počas práce na projekte EUROSCOLA dať svojim poznatkom a tvorivosti konkrétnu podobu. Podobu, ktorá by bola prístupná širokej verejnosti všetkých vekových a spoločenských vrstiev. Vhodným spôsobom doplnili besedy, návštevy a  rozhovory cez skype s viacerými zaujímavými aktivitami, napr. kvízom o EÚ, kultúrnym programom pre seniorov DSS a iné.

  Každý zúčastnený študent ako súčasť skupiny, prispel svojim dielom k požadovanému a vytýčenému cieľu, ktorý bol stanovený samotným projektom.

   

  Mgr. Anna Bartóková

 • ERASMUS+ projekt YOUTH EXCHANGE v Holandsku

  V čase od 18. - 27. 10. 2017 sme sa zúčastnili mládežníckej výmeny, ktorá sa konala prostredníctvom programu EU Erasmus + v Holandsku. Vydali sme sa do holandského mesta Ommen. Náš tím tvorila pani profesorka Mgr. Jarmila Kubányiová, štvrtáčka Lucia Gondášová, druháčky Barbora Antálková, Michaela Spodniaková a žiačka druhého ročníka na OA Marianna Hrivnáková. Už z názvu Wild life sme tušili, že aktivity budú zamerané práve na tému životného prostredia a jeho ochrany. V medzinárodných skupinách mladých ľudí z ôsmich krajín Európy sme spoločne pracovali na rôznych zaujímavých projektoch a úlohách. Spoznali sme krásy hlavného mesta Amsterdam a taktiež sme sa vydali aj na výlet do amsterdamskej ZOO, kde sme sa dozvedeli mnoho informácií o jej fungovaní a zaobchádzaní so zvieratami. V ďalších aktivitách sme sa zamerali na kontakt s ľuďmi a skúsili sme si aj "body language", pri ktorom nás najviac zaujala komunikácia očami. Spoločnosť nám robili aj tri psíky česko-slovenských vlčiakov, ktoré sme častokrát zapájali do aktivít a komunikácie. Tento pobyt nás v mnohom obohatil. Získali sme nové jazykové a dorozumievacie zručnosti, mnoho nových informácií o problematike ochrany životného prostredia a v neposlednom rade sme spoznali množstvo nových ľudí, dozvedeli sme sa niečo o ich krajinách a zvykoch, a samozrejme sme spolu zažili kopec srandy.

  Lucia Gondášová, Michaela Spodniaková, Barbora Antálková, Tatiana Debnárová

 • Poďakovanie

  Gymnázium v Detve sa chce touto cestou poďakovať pánovi Macekovi, zakladateľovi „Detvianskej umeleckej kolónii“ za obrazy, ktoré „DUK“ darovala bezodplatne našej škole.

  Tieto hodnotné diela budú tvoriť na dôstojnom mieste súčasť interiéru nášho gymnázia.

   

                                                                                                    Mgr. Pavel Lalík

                                                                                                    riaditeľ gymnázia

 • Deň vedy a poznania

  Dňa 16. 11. 217 pri príležitosti Dňa študentstva,sa v spolupráci s TU Zvolen uskutoční Deň vedy a poznania na TU vo Zvolene. Odchod je zo železničnej stanice Detva o 8:00 h.1. a 2. ročník (Ing. Očenášová, Mgr. Strýček), 3. a 4. ročník (Mgr. Bartóková, Mgr. Dekrétová). Účasť je povinná pre všetkých študentov, okrem tých študentov 3. a 4. ročníka, ktorí sú zapísaní v tento deň na odber krvi.

 • Beseda s europoslankyňou Monikou Beňovou

  Projekt Euroscola na našej škole úspešne pokračuje. Okrem viacerých aktivít patria k nemu aj rozhovory a besedy s europoslancami. Dňa 24. 10. 2017 nás prostredníctvom videokonferencie navštívila pani poslankyňa Monika Beňová zo svojej kancelárie v Štrasburgu.  Počas diskusie sme sa venovali viacerým aktuálnym témam, ktoré sa týkali budúcnosti Európy, environmentálnej zodpovednosti, účinnej ochrane vonkajších hraníc EÚ, ako aj uplatneniu mladých ľudí a ich štúdia v rámci programu Erazmus+.  

 • Euroscola 2018

  Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do súťažného projektu Euroscola 2018. V rámci tejto súťaže sa realizujú aj rôzne prednášky a diskusie s významnými osobnosťami spoločenského a politického života. Na pôde školy sme v mesiacoch september a október privítali niekoľkých poslancov NR SR, ktorí so študentmi diskutovali o aktuálnych problémoch súčasnosti, napr. do akej miery sa posilní pozícia Slovenska ak sa stane súčasťou „jadra Európy“. Zároveň študenti besedovali aj s europoslancami pánom Eduardom Kukanom a Miroslavom Mikolášikom osobne aj cez videokonferenciu. Odzneli viaceré témy, ktoré sa venovali zahraničnej politike, utečeneckej kríze, dodržiavaniu ľudských práv, potravinovej bezpečnosti a vzdelávaniu mladých ľudí.

 • Úspech na súťaži.

  Dňa 21.9.2017 sme sa zúčastnili krajského kola Župnej kalokagatie v Banskej Bystrici. Náš tím tvoril jeden žiak tretieho ročníka Miroslav Hanes, štvrtáci Samuel Kulich a Miroslav Gallo a v neposledno rade dievčatá štvrtého ročníka Lucia Gondášová a Ľudmila Čániová. Spoločnými silami sme v silnej konkurencii 21 stredných škôl nášho kraja obsadli prvé miesto. To nám zabezpečilo účasť na celoslovenskom kole s medzinárodnou účasťou škôl z Poľska a Českej republiky, ktoré sa konalo 28.9.2017 v Žiline. Napriek neznámemu terénu a všetkým prekážkam, ktoré na nás číhali, sa nám podarilo vybojovať bronz. Sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť tento krásny výsledok, hoci cesta k nemu bola ťažká no o to krajší a cennejši je pocit z neho.

  L. G, Ľ. Č.

 • Extrapolácie 2017

  Dňa 25. 9. 2017 sa skupina našich študentov zúčastnila zaujímavého podujatia venovaného histórií a budúcnosti IT na Slovensku - "Extrapolácie 2017". Na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici si mohli vypočuť zaujímavé prednášky okrem inych aj o počiatkoch internetu na Slovensku, internete veci (IoT), alebo zistriť či sa robot môže vidieť v zrkadle. Zaujímavá bola aj výstavka historických počítačov a spomínanie na časy, keď sa na Slovensku ešte vyvíjala a vyrábala výpočtová technika. 

 • Rodičovské združenie

  Dňa 21. 9. 2017 sa o 16:00 uskutoční plenárne rodičovské združenie, po ktorom budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

 • Ponuka krúžkov v šk. roku 2017/2018

  V školskom roku 2017/2018 ponúkame pre študentov nasledovné krúžky:

  Krúžok prvej pomoci — SČK                       Mgr. Bartolomej Szakál

  Peniaze hýbu svetom                                  Mgr. Bartolomej Szakál

  Napreduj v angličtine                                  PaedDr. Nadežda Drobová

  Príprava a tvorba projektov                        Mgr. Anna Bartóková

  Športový krúžok                                          Mgr. Alena Dekrétová

  Redakčný krúžok                                        Mgr. Jarmila Kubányiová

  Príprava na VŠ — matematika                    Mgr. Ján Droba

  Chémia a počítače                                      Mgr. Ján Droba

  Astrofyzikálny krúžok                                   Mgr. František Strýček

  Programovanie mobilných zariadení           Mgr. František Strýček

  Šachový krúžok                                           Mgr. František Strýček

  Hádzaná — dievčatá                                   Mgr. Pavel Lalík

  Medzinárodné projekty                                Mgr. Matej Lalík

 • Začiatok školského roka

  Slávnostný začiatok školského roka 2017/2018 na Gymnáziu v Detve smiley

 • Hodžov novinový článok 2017

  Vyhodnotenie desiateho ročníka literárnej súťaže sa uskutočnilo v Pálfyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave o desiatej hodine počas Dní Milana Hodžu. Slávnostné podujatie otvorila pani riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave pani Mgr. Etela Hessová. Slávnosť pokračovala príhovorom riaditeľa Ústavu politických vied SAV, p. PhDr. Miroslava Pekníka, CSc. Po príhovoroch zazneli krátke úryvky z umiestnených prác v podaní  žiakov ZŠ s MŠ Milana Hodžu a atmosféru oživil  kultúrny program. Významnou hostkou  súťaže bola pokrvná príbuzná Milana Hodžu - pani Jela Lukešová, ktorá  prečítala dojímavý list vnuka  Milana Hodžu – profesora Johna  Palku, ktorý nemohol pricestoval na vyhodnotenie tejto súťaže.

  Do tohtoročnej literárnej súťaže, ktorá sa niesla v myšlienkach Štefana Nosáľa „Ako zostať sám sebou- zachovávať korene“ sa zapojili aj naši žiaci. Odmenení boli v dvoch kategóriách. V bronzovom pásme sa umiestnil Ľuboš Vidiečan s prácou „Tanec pod Poľanou“, striebornom pásme sa umiestnila Martina Melichová s prácou „Dar našich predkov“. Obaja podali v prácach svoj každodenný vzťah k folklóru a k rodnému kraju.

 • Úspech na súťaži.

  Víťazi okresných kôl stredoškolskej súťaže "Medzníky 2. svetovej vojny" sa dňa 4. mája 2017 zúčastnili oblastného kola, ktoré sa konalo v KC AS v Detve. Našu školu reprezentoval trojčlenný tím v zložení: Sebastián Langhoffer, Marek klimo a Ivan Vidieča. Študenti odprezentovali rozsiahle vedomosti týkajúce sa histórie 2. svetovej vojny, národnooslobodzovacieho boja, kultúry a významných osobností. V náročnej súťaži si vybojovali prvé miesto a ako odmenu získali poznávací pobyt v Štrasburgu.

 • Ocenenia zo súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2017

  Dňa 2. júna, v  piatok 2017 v Nových Zámkoch pod organizačnou gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, MO Matice slovenskej Nové Zámky, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalších partnerov, tradične slávnostne ocenili prozaické i poetické talenty zapojené do literárnej súťaže žiakov základných a stredných škôl na Slovensku i v slovenskom zahraničí s názvom Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Hlavným motívom tejto súťaže, ktorá  tento rok oslavovala jubilejných 25 rokov, je rozvíjanie slovenského jazyka s poukázaním na jeho ľúbozvočnosť, poetickosť a mnohotématickosť.
  Úspešné práce boli tri. Ivanka Matúšková priblížila krásu podpolianskeho tanca v texte Šatkovec alebo Kúzlo detvianskeho tanca. Dominik Jurčo v texte Modranský hájnik priblížil okolnosti, za akých jeho praprastarý otec ako modranský hájnik,  previedol Ľudovíta Štúra, v čase keď bol na neho vydaný zatykač, z Modry na Moravu. Lukáš Jágerský v texte Sviatky bohatstva chudoby opísal zvyky Podpoľania, tradície  v spojitosti s významnými dejateľmi tejto lokality. Významné ocenenie získalo aj Gymnázium Detva  a môže sa pýšiť prívlastkom najlepšie píšuca stredná škola.

 • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení maturantom

   

  Stalo sa peknou tradíciou, že maturanti Gymnázia v Detve dostávajú svoje vysvedčenia v slávnostnej atmosfére na Mestskom úrade v Detve. Tak tomu bolo aj 26. mája 2017, kedy si tridsaťjeden absolventov prevzalo koncoročné a maturitné vysvedčenie. Viacerí študenti boli ocenení pochvalou riaditeľa školy za rôznorodé záujmové a vedomostné aktivity.

  Ako najlepší študent bol za štvorročnú prácu a študijné výsledky ocenený Marek Gužmer. Cenu riaditeľa gymnázia získala Ivka Matúšková, za dlhoročnú aktívnu prácu v žiackej školskej rade.

  Želáme vám milí absolventi na ďalšej životnej ceste veľa úspechov, zdravia a veľa síl pri dosahovaní svojich cieľov.

 • Európske solárne dni 2017

  Detvianske Gymnázium v spolupráci s miestnou organízáciou Slovenského zväzu astronómov v Detve usporiadali v utorok 16. mája podujatie s názvom Európske solárne dni 2017. Detvianski gymnazisti spolu s astronomickým krúžkom každý rok v máji pravidelne organizujú deň venovaný Slnku a slnenčnej energií určený širokej verejnosti a hlavne žiakom detvianskych základných škôl. Tento rok sa zapojili aj členovia MO SZA v Detve.

  Program bol rozdelený na niekoľko častí. Jednou z nich bola aj prednáška Mgr. Františka Strýčka o Slnku a slnečnej energí pre ôsmakov z detvianskych ZŠ. Keďže záujem bol veľký, časť návštevníkov si zatiaľ mohla pozrieť dokumentárny film "Before the flood" o globálnom otepľovaní a jeho ekologických dopadoch.
  Ďalší záujemcovia si na školskom dvore mohli pozrieť exponáty funkčných solárnych zariadení, ktoré vytvorili študenti druhého a tretieho ročníka gymnázia, slnečný kolektor na ohrev vody a rôzne solárne pece. Kolektor zohrieval cirkulujúcu vodu v akváriu a v solárnych peciach sa študenti pokúšali uvariť vajíčko, pukance, alebo len zohriať vodu na čas.

  Pán Vladimír Bahýl priniesol so sebou svoj ďalekohľad, 100 mm, cassegrein s filtrom na priame pozorovanie slnečnej fotosféry. Jeho názorný model žiakom ukázal, aká veľká je vlastne slnečná sústava. Okrem toho prezentoval aj zariadenie na priame meranie tepelných tokov s peltierovými článkami.

  Slnko sme pozorovali aj v krúžkovom dobsone a na ďalšom malom refraktore sme demonštrovali bezpečné pozorovanie Slnka metódou projekcie.
  Na záver bola súťaž, kde žiaci ukázali, čo si zapamätali z prednášky. Tí najlepší si so sebou odniesli malé darčeky. Slnko sa tento deň našťastie nenechalo zahanbiť, svietilo celé doobedie a tak odmenou študentov bol okrem iného aj čaj uvarený v solárnej peci, ktorú sami zostrojili.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Detva
  ul. Štúrova 849,
  962 12 Detva
 • +421 x 455457619
  +421 x 455456144

Fotogaléria