Navigácia

Fotogaléria

Navigácia

 • Šach

  Na chodbu nášho gymnázia pribudla nová šachovnica. Odteraz môžete cez prestávky relaxovať nielen pri pinpongu ale máte možnosť zahrať si aj šach alebo dámu.

 • Stolno-tenisový turnaj pre študentov

  Dňa 5.4.2018 sa na našom malom Gymnáziu v Detve uskutočnil stolno-tenisový turnaj pre študentov našej školy v rámci svetového dňa stolného tenisu. Turnaj organizovali samotní študenti s pomocou pani profesorky telesnej výchovy Mgr. Aleny Dekrétovej. Turnaja sa zúčastnilo viacero študentov, preto sme sa rozhodli urobiť systém zápasov ako  tzv. „pavúka“.  

  Zápasy boli plné krásnych momentov a nejeden študent prekvapil svojim kvalitným výkonom.  Najnapínavejšie boli obe semifinále keďže už išlo o možnosť bojovať o najlepšie umiestnenie. Do veľkého finále sa prebojovali Matej Paprnák (I.A) a Andrej Beskydiar (IV.A),  v menšom finále o tretie miesto sa proti sebe postavili Ján Chovanec (III.A) a Marián Stehlík (III.A). Celkovým víťazom turnaja sa stal Andrej Beskydiar (IV.A). Pre veľký úspech  podujatia sme sa rozhodli , že budeme v tejto tradícií pokračovať a zorganizujeme ho aj na budúci rok.

 • Majstrovstvá Slovenska družstiev v šachu

  Dňa 27.3.2018 sa v Martine uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev v šachu, kde sa po prvýkrát zúčastnili aj študenti nášho Gymnázia: Dávid Ďurica (4.A), Miroslav Sabol (2.A), Adam Ostrihoň (2.A), Janka Halajová (4.A) a Andrej Beskydiar (4.A). V siedmich kolách sa naši študenti stretli s inými strednými školami. Konkurencia bola veľmi vysoká a zvíťaziť nebolo jednoduché. Z celého Slovenska sa tu zišli najlepší šachisti, mnohí už s majstrovskými titulmi z rôznych šachových súťaží. Z 22 škôl sme sa umiestnili na krásnom 18.mieste, čo je pre nás ako nováčika súťaže veľkým úspechom. V individuálnom hodnotení študentov skončila Janka Halajová na 19.mieste z 91 súťažiacich.

 • Stolnotenisový turnaj

  Gymnázium Detva a OZ Aktívne mesto Vás srdečne pozývajú 30.3.2018 v piatok na STOLNOTENISOVÝ TURNAJ ORGANIZÁCIÍ O POHÁR RIADITEĽA GYMNÁZIA V DETVE v multišportovej hale SPORTYS v Detve. Registrácia družstiev je o 8:30 hod. (registračný poplatok je 15€)

  Informovať o účasti družstva na turnaji je možné do 23.3. (piatok) na t.č. 0903 404009. Občerstvenie a zaujímavé ceny čakajú na všetkých účastníkov.

 • Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

  Dňa 8. marca sa na Gymnáziu v Detve konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Pred porotou a svojimi spolužiakmi obhajovala svoju prácu Martina Melichová z 2. A triedy.

  Za tému svojej práce si v spolupráci so svojim konzultantom Mgr. Annou Bartókovou zvolila závažný problém samovrážd u mladých ľudí.

  Držíme jej palce na krajskom kole.

 • Šachový turnaj 8. 3. 2018

  8. marca sa na Gymnáziu v Detve konalo školské kolo šachového turnaja, ktorého sa zúčastnilo 13 študentov našej školy. Turnaj prebehol so všetkou vážnosťou aj za prítomnosti rozhodcu. Najúspešnejším hráčom bol David Ďurica z 3.A triedy, na druhom a treťom mieste sa umiestnili Adam Ostrihoň a Miroslav Sabol z 2. A. Tabuľku s výsledkami nájdete na adrese http://chess-results.com/tnr338055.aspx?lan=1&art=1 Trojica prvých chlapcov plus jedno dievča Janka Halajova postupujú na majstrovstvá Slovenska 4-clennych družstiev stredných škôl. Budeme im držať palce :)

 • PyCon 2018

  V dňoch 9. až 11. marca 2018 sa v Bratislave na Fakulte informatiky a informačných technológií STU konala medzinárodná konferencia PyCon SK 2018 venovaná programovaniu v jazyku Python. Keďže na našej škole už druhý rok programujeme v Pythone, dostal som pozvanie, aby som predniesol krátky príspevok v rámci sekcie "EDUtalks" o našich skúsenostiach s týmto jazykom. Ten sa venoval našim skúsenostiam z prechodu z Pascalu na Python a to tak z pohľadu žiakov, ako aj z pohľadu učiteľa.

  Python je moderný programovací jazyk, s ktorým sa študenti môžu stretnúť častejšie aj v praxi a pritom je dostatočne jednoduchý, aby bol vhodný na výučbu programovania. O tom že na Slovensku a aj vo svete existuje veľká komunita programátorov tvoriaca svoje projekty v Pythone svedčil aj záujem a účasť návštevníkov na tejto konferencií.

  Mgr. F. Strýček.

 • Masterclasses 2018

  Masterclases, alebo po slovensky - majstrovské triedy z časticovej fyziky je už takmer tradičné podujatie,kde sa študenti môžu vlastnými rukami dotknúť fyziky a na chvíľu sa stať časticovým fyzikom. Organizuje ho Katedra fyziky na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Tento rok pripadlo na 27. február 2018.

  Po sérií skvelých prednášok Borisa Tomášika z tejto katedry a Michala Mereša z Matfyzu o tom, z čoho sa skladá náš svet a ako fungujú urýchľovače a detektory častíc, si aj študenti Gymnázia v Detve poobede vyskúšali analýzu reálnych dát z detektora Atlas na LHC.Určovali invariantnú hmotnosť Z0 bozónu a tiež sa snažili v dátach násť Higgsov bozón.

  Svoje výsledky nakoniec formou videokonferencie diskutovali s vedcami v CERNe a medzinárodnými partnermi. Tento rok to boli ich kolegovia stredoškoláci na partnerských univerzitách v Oslo, Uppsale, Berlíne a Zaragoze.

 • Workshop „Práca s micro:bit“

  Dňa 1. 3. 2018 sa na ZŠ Bakošova v Banskej Bystrici uskutočnil pre účiteľov ZŠ a SŠ workshop zameraný na prácu s micro:bit. Ide o malú v Pythone programovateľnú edukačnú dosku s procesorom, pamäťou, analógovými aj digitálnymi vstupmi a výstupmi, s bluetooth komunikáciou, ktorá sa dá využiť na predmete informatika na základných, ale aj stredných školách. Príkladom je Veľká Británia, ktorá každému siedmakovi na ZŠ v roku 2016 rozdala BBC micro:bit a po 1. polroku sa až 85 % učiteľov vyjadrilo, že micro:bit spravil výučbu zaujímavejšou. Lektorom bol Marek Mansell, študent Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a podpredseda občianskeho združenia SPy, ktorá organizuje medzinárodnú konferenciu programovania v Pythone – PyCon. Programovalo sa v Online Blockly Editore, Online MicroPython Editore a Mu Editore.

  Na workshope sme dostali možnosť vyskúšať si vypisovanie textu na obrazovku micro:bitu, prehrávanie hudby, svetelné animácie na NeoPixel LED pásiku, dotykové tlačidlá s alobalom, ale aj s ovocím, tzv. ovocné piano, bezdrôtovú komunikáciu s micro:bitmi navzájom ako aj zachytávanie komunikácie a tým demonštrovať potrebu šifrovania dát prenášaných cez bluetooth.

 • Valentínska kvapka krvi

  Dňa 27.februára 2018, t. j. v utorok, študenti Gymnázia v Detve v spolupráci so Slovenským červeným krížom organizujú Valentínsku kvapku krvi. Srdečne pozývame všetkých dobrovoľných darcov krvi do priestorov Gymnázia v Detve medzi 8. a 10. hodinou, aby podporili krásnu myšlienku študentov Gymnázia v Detve

 • 2 % z dane za rok 2017

  Ak ste sa ešte nerozhodli komu poukážete 2 % zaplatenej dane za rok 2017 budeme radi, keď podporíte Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Detve. Ďakujeme Vám!

 • Informatika naostro

  V dňoch 11.-12. 1. 2018 sme sme sa v zostave Lucia Gondášová, Ľudmila Čániová, Ivan Vidiečan a Jakub Výbošťok zúčastnili podujatia Informatika naostro. To sa konalo v Brne na Mendelovej univerzite. Vybrali sme si špecializáciu mobilná robotika.  Našou úlohou bolo najskôr zostaviť svojho robota MindStorm NXT, neskôr sme sa naučili využívať jeho senzory. Na na druhý deň sme mali možnosť otestovať svoje vedomosti v teoretickom aj praktickom teste. Podujatie sa nám páčilo a našim spolužiakom odporúčame aby sa nebáli a prihlásili sa na jeho ďalší ročník. 

 • Video z DOD 2017

  Pozrite si video z dňa otvorených dverí na Gymnáziu v Detve 19. 12. 2017

 • Mikulášsky volejbalový turna 6. 12. 2017

  Stalo sa už tradíciou, že každý rok organizuje študentská školská rada Mikulášsky volejbalový turnaj. Aj tento rok sa 6. 12. 2017 svojej úlohy zhostila veľmi dobre. Kaźdý trieda postavila svoj tím. Odohralo sa celkovo šesť zápasov, pričom ten siedmy si zahrali víťazi turnaja s profesorským zborom. Na prvom mieste skončili študenti štvrtej A triedy, no zahanbiť sa nedali ani naši prváci, ktorí napriek tomu, že skončili na štvrtom mieste predviedli skvelú hru a boli vyrovnanými súpermi ostatným tímom. Na druhom mieste skončila trieda 3.A a bronzovú priečku obsadili študenti 2. A. Nakoniec si všetci vychutnali sladkú odmenu.

  Prváci v zápase proti tretiakom

  Víťazný tím 47. A triedy

 • Deň otvorených dverí 19. 12. 2017

  19. 12. 2017

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Gymnázia v Detve dňa 19. decembra 2017 o 8:00

 • Ďen vedy a poznania

  Študenti Gymnázia v Detve tradične okolo výročia 17. novembra organizujú podujatie s názvom "Deň vedy a poznania". Vždy si zavolajú zaujímavých hostí, konajú sa prednášky aj diskusie na rôzne témy. Tento rok sa ale rozhodli podujatie posunúť z pôdy gymnázia a 16. novembra 2017 navštívili akademickú pôdu Technickej Univerzity vo Zvolene. 

  Študenti prvého a druhého ročníka navštívili Fakultu ekológie a environmentalistiky. Tu sa rozdelení do skupín zúčastnili mnohých zaujímavých aktivít. Navštívili laboratóriá, v ktorých skúmali znečistenie vody. Zo svojich prinesených vzoriek určovali tvrdosť a obsah vápnika a horčíka. Zaujímavá bola aj aktivita venovaná odpadom a ich triedeniu v "obývačke" fakulty. Prednáška "Voda v meste" im priblížila problémy súčasnej urbanizácie. 

  Študenti tretieho a štvrtého ročníka navštívili Lesnícki fakultu. Dozvedeli sa tu o vysokoškolskom štúdiu a jeho možnostiach na tejto fakulte, navštívili laboratórium. Veľkým zážitkom bolo aj ponorenie sa do atmosféry lesa cez jeho virtuálnu vizualizáciu v automatickej virtuálnej jaskyni CAVE. Na záver sa mohli poprechádzať po zelenej streche autobusovej stanice.Dúfajme, že toto podujatie plné zaujímavého programu s množstvom aktivít sa podarí zorganizovať aj na budúci rok.

  Foto: Radovan Pondelík

 • Projekt EUROSCOLA 2018

  "Zdroj poznania a informácii pre gymnazistov v Detve"

  Študenti Gymnázia v Detve sa v tomto školskom roku 2017/2018 zapojili do projektu EUROSCOLA 2018. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16 – 18 rokov. V septembri sa odštartovala úvodná etapa projektu plánovania, organizovania a oslovovania zástupcov regionálnej samosprávy, poslancov NR SR a externých hostí. Okrem praktických komunikačných zručností využili organizátori svoju kreativitu a nápaditosť.

  Študenti mali možnosť v rámci projektu vybrať si oblasti a témy, ktorá sú predmetom rokovaní EP a v nemalej miere môžu ovplyvniť rozhodnutia EP. Na Gymnáziu v Detve sa takto postupne rozprúdila zaujímavá beseda, ktorej predmetom bola bohatá paleta informácií o dianí v európskej únii a naši študenti sa nevyhli ani takým vážnym témam ako je migrácia, energetika alebo nerovnaké potraviny. Študenti získavali zaujímavé informácia, argumentácie a vysvetlenia od pozvaných hostí – poslancov EP, napr. JUDr. E. Kukana, PhDr. M. Beňovej, eurokomisára JUDr. M. Šefčoviča, poslancov NR SR a mnohých ďalších hostí.


  V jednotlivých diskusných blokoch odzneli aj témy, ktoré sú pre študentov predmetom prioritného záujmu, ako napríklad program Erasmus plus – podpora štúdia v zahraničí, zamestnávanie mladých ľudí a potreba jazykovej gramotnosti pre uplatnenie sa na svetovom trhu práce, ako aj ďalšie smerovanie Európy. Študenti si touto formou obohatili svoj osobnostný rozhľad a dozvedeli sa, že práve gymnaziálna forma štúdia a náročnosť štúdia hlavne cudzích jazykov je tým najlepším odrazovým mostíkom pre uplatnenie sa na svetovom trhu práce.

   

  Študentom Gymnázia v Detve sa dostalo od poslancov EÚ a poslancov NRSR uznania za to, že dokázali počas práce na projekte EUROSCOLA dať svojim poznatkom a tvorivosti konkrétnu podobu. Podobu, ktorá by bola prístupná širokej verejnosti všetkých vekových a spoločenských vrstiev. Vhodným spôsobom doplnili besedy, návštevy a  rozhovory cez skype s viacerými zaujímavými aktivitami, napr. kvízom o EÚ, kultúrnym programom pre seniorov DSS a iné.

  Každý zúčastnený študent ako súčasť skupiny, prispel svojim dielom k požadovanému a vytýčenému cieľu, ktorý bol stanovený samotným projektom.

   

  Mgr. Anna Bartóková

 • ERASMUS+ projekt YOUTH EXCHANGE v Holandsku

  V čase od 18. - 27. 10. 2017 sme sa zúčastnili mládežníckej výmeny, ktorá sa konala prostredníctvom programu EU Erasmus + v Holandsku. Vydali sme sa do holandského mesta Ommen. Náš tím tvorila pani profesorka Mgr. Jarmila Kubányiová, štvrtáčka Lucia Gondášová, druháčky Barbora Antálková, Michaela Spodniaková a žiačka druhého ročníka na OA Marianna Hrivnáková. Už z názvu Wild life sme tušili, že aktivity budú zamerané práve na tému životného prostredia a jeho ochrany. V medzinárodných skupinách mladých ľudí z ôsmich krajín Európy sme spoločne pracovali na rôznych zaujímavých projektoch a úlohách. Spoznali sme krásy hlavného mesta Amsterdam a taktiež sme sa vydali aj na výlet do amsterdamskej ZOO, kde sme sa dozvedeli mnoho informácií o jej fungovaní a zaobchádzaní so zvieratami. V ďalších aktivitách sme sa zamerali na kontakt s ľuďmi a skúsili sme si aj "body language", pri ktorom nás najviac zaujala komunikácia očami. Spoločnosť nám robili aj tri psíky česko-slovenských vlčiakov, ktoré sme častokrát zapájali do aktivít a komunikácie. Tento pobyt nás v mnohom obohatil. Získali sme nové jazykové a dorozumievacie zručnosti, mnoho nových informácií o problematike ochrany životného prostredia a v neposlednom rade sme spoznali množstvo nových ľudí, dozvedeli sme sa niečo o ich krajinách a zvykoch, a samozrejme sme spolu zažili kopec srandy.

  Lucia Gondášová, Michaela Spodniaková, Barbora Antálková, Tatiana Debnárová

 • Poďakovanie

  Gymnázium v Detve sa chce touto cestou poďakovať pánovi Macekovi, zakladateľovi „Detvianskej umeleckej kolónii“ za obrazy, ktoré „DUK“ darovala bezodplatne našej škole.

  Tieto hodnotné diela budú tvoriť na dôstojnom mieste súčasť interiéru nášho gymnázia.

   

                                                                                                    Mgr. Pavel Lalík

                                                                                                    riaditeľ gymnázia

 • Deň vedy a poznania

  Dňa 16. 11. 217 pri príležitosti Dňa študentstva,sa v spolupráci s TU Zvolen uskutoční Deň vedy a poznania na TU vo Zvolene. Odchod je zo železničnej stanice Detva o 8:00 h.1. a 2. ročník (Ing. Očenášová, Mgr. Strýček), 3. a 4. ročník (Mgr. Bartóková, Mgr. Dekrétová). Účasť je povinná pre všetkých študentov, okrem tých študentov 3. a 4. ročníka, ktorí sú zapísaní v tento deň na odber krvi.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Detva
  ul. Štúrova 849,
  962 12 Detva
 • +421 x 455457619
  +421 x 455456144

Fotogaléria