Navigácia

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z dejepisu CDJ
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CME
Dejepis DEJ
Ekonomika EKO
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Fyzikálny seminár FYS
Geografia GEG
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KVF
Literárny seminár LSE
Manažment osobných financií MOF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Programovanie PRO
Psychológia PSY
Ruský jazyk RUJ
Seminár a cvičenia z biológie SCB
Seminár z biológie SEB
Seminár z ekonomiky EMS
Seminár z geografie SGG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z občianskej náuky SEY
Seminár z psychológie SMY
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Tvorba projektov TFP
Umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.01.2023

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Detva
  ul. Štúrova 849,
  962 12 Detva
 • pevná linka:
  +421 45 54 57 619 fax
  +421 45 54 56 144 telefón

  mobil:
  +412 940 624 588
  +421 940 624 591

Fotogaléria