Navigácia

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Navigácia

Projekty

Projekty v realizácii

Spolu úspešnejší 2021 - prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania  vytvárať podmienky na zlepšovanie vedomostí žiakov, zručností a kompetencií v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.


OZ Ave ProsperitA - Školská a rovesnícka mediácia ako nástoj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov (2020/2021)


Harpúna o. z. - "Naučme žiakov programovať pre OS Android" - - implementované do vyučovania v 2. ročníku, vyučovací proces metódou EDUSCRUM,(2019/2020  a 2020/2021)


"Genetika s Harpúnou"  - implementované do vyučovania v 3. ročníku, vyučovací proces metódou EDUSCRUM, 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021)


"Hurá von s PlantNetom!" - spolupráca s Živica, o.z., Štátna ochrana prírody (2020/2021)


IT Akadémia


Pozorujte oblohu svojim ďalekohľadom - SZA a KHaP Maximilíána Hella 


 

Realizované projekty

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Detva
  ul. Štúrova 849,
  962 12 Detva
 • pevná linka:
  +421 45 54 57 619 fax
  +421 45 54 56 144 telefón

  mobil:
  +412 940 624 588
  +421 940 624 591

Fotogaléria