Navigácia

Fotogaléria

V tomto fotoalbume za nenachádzajú žiadne galérie

Navigácia

Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program (ŠkVP) je podľa školského zákona č. 245/2008 Z.z., § 7, odsek 1 základným pedagogickým dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočnňuje výchova a vzdelávanie v škole.

Je to dokument, v ktorom sa pretransformujú ciele Štátneho vzdelávacieho programu ISCED3 pre vyššie sekundárne vzdelávanie. Obsahuje vzdelávacie ciele, ktoré si stanoví škola, obsah výučby, metóy a formy vzdelávacieho procesu, stratégie a metódy hodnotenia, organizácie a riadenia vzdelávania výstupy.

ŠkVP vydáva riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v Rade školy. Schvaľuje ho zriaďovateľ.

Na dokument "Školský vzdelávací program Gymnázia v Detve" sa vzťahujú autorské práva, ktoré vlastní škola.

Na stiahnutie: "Školský vzdelávací program Gymnázia v Detve"

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Detva
  ul. Štúrova 849,
  962 12 Detva
 • pevná linka:
  +421 45 54 57 619 fax
  +421 45 54 56 144 telefón

  mobil:
  +412 940 624 588
  +421 940 624 591

Fotogaléria